Walne zebranie członków koła

Dnia 24.11.2010 po zebraniu koła (tj. około 17.30) odbędzie się walne zebranie członków koła połączone z ceremonią przekazania władzy nowowybranym liderom. Wybór owych nastąpi na drodze głosowania, do którego przystąpią członkowie posiadający legitymację najpóźniej od czerwca i wciąż będący studentami Wydziału Chemicznego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Leave a Reply