YoungChem

yc_bez tłaKonferencja „YoungChem” kierowana jest do studentów oraz doktorantów kształcących się na kierunkach chemicznych na całym świecie. Ma ona na celu integrację młodych, zdolnych naukowców a także umożliwienie im prezentacji wyników swoich badań. Podczas kongresu uczestnicy mają możliwość przedstawienia ich w formie plakatu lub prezentacji ustnej. Niejednokrotnie są to ich pierwsze wystąpienia przed szeroką, międzynarodową publicznością

„YoungChem” każdego roku owocuje wspólnie zrealizowanymi projektami badawczymi oraz stwarza możliwości wymian i staży. Jednocześnie przez zaproszenie do współpracy wielu znanych firm chemicznych ułatwiamy środowiskom studenckim kontakt z przemysłem chemicznym. Pozwala to uczestnikom kongresu poznać bliżej strukturę firm oraz główne gałęzie produkcji i prac badawczych przez nie prowadzonych. Doprowadza to do rozwoju współpracy między firmami a ośrodkami akademickimi.

Nasza konferencja w 2012 r. nagrodzona w konkursie StRuNa w kategorii “Konferencja Roku”. W tej samej kategorii otrzymała również dwukrotnie wyróżnienie.

        W roku 2017 YoungChem został nagrodzony przez International Scientific Partnership Fundation medalem Big Silver Medal za wkład w naukę oraz międzynarodową współprace naukową.

YoungChem 2020:

Siedemnasta edycja Międzynarodowego Kongresu Młodych Chemików YoungChem 2020 odbędzie się w dniach 25-29 marca 2020 w Krakowie – ***Hotel Fero

Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie równie udana, jak dotychczasowe i na długo pozostanie w pamięci.

Więcej informacji na oficjalnej stronie konferencji oraz na Facebooku.

Minione edycje Konferencji “YoungChem”:

Leave a Reply