YoungChem 2010

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” już po raz kolejny zorganizowało Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, który odbył się w dniach 6-10 października 2010r. w hotelu „Murat” w Redzie. Od początku organizatorzy zaznaczali, że chcą swojemu projektowi nadać charakter cykliczny i VIII edycja „YoungChemu” jest dowodem konsekwentnej realizacji tych planów.

Ponadto każdą edycję kongresu uświetniają wykłady znanych w środowisku chemicznym profesorów, których badania należą do czołówki światowej nauki. Podczas tegorocznego kongresu byli to:

Prof. Ben L. Feringa

Department of Organic Chemistry

University of Groningen, The Netherlands

Prof. Donald Hilvert

Laboratory of Organic Chemistry

ETH Zürich, Switzerland

Prof. Thomas Laurell

Department of Electrical Measurements

Lund University, Sweden

Prof. Karsten Meyer

Department of Chemistry & Pharmacy

Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg , Germany

Prof. Herbert Mayr

Department of Chemistry and Biochemistry

Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany

Prof. Karol Grela

Uniwersytet Warszawski

Prof. Michał Fedoryński

Politechnika Warszawska

W tym roku konferencja „YoungChem” zgromadziła 60 uczestników z blisko 20 krajów świata. Podczas 5 dni Kongresu brali oni udział w sesjach wykładowych oraz posterowych, podczas których prezentowali realizowane przez siebie projekty badawcze oraz mieli okazję wysłuchać godzinnych wykładów zaproszonych profesorów. Ponadto, co stanowi wielką wartość dla studentów, wykładowcy chętnie dyskutowali z uczestnikami na temat ich wyników, często dając im cenne wskazówki. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wystąpień przedstawicieli firm sponsorskich, którzy opowiedzieli o profilu działalności firm a także o możliwościach pracy i rozwoju osobistego potencjalnych pracowników.

Udział w konferencji „YoungChem” stwarza świetną okazją do zawarcia wielu międzynarodowych znajomości, które w przyszłości mogą owocować wspólnymi projektami badawczymi oraz bardzo cenną wymianą doświadczeń naukowych. Jako organizatorzy dbamy więc aby integracja studentów, doktorantów oraz zaproszonych gości była ważną częścią naszego kongresu. W tym celu zorganizowaliśmy wieczór integracyjny przy grillu 1 dnia kongresu. Ponadto, aby pokazać uczestnikom, dla których bardzo często był to pierwszy pobyt w Polsce, chociaż w niewielkim stopniu piękno naszego kraju zaprosiliśmy ich na kilkugodzinną wycieczkę do Gdańska. Nasi zagraniczni goście mieli możliwość zwiedzenia Katedry Oliwskiej oraz starówki. Konferencja zakończyła się uroczystym bankietem podczas którego wręczyliśmy nagrody za najlepsze wystąpienie ustne oraz najlepszy plakat.