YoungChem2017

YoungChem 2017:

Międzynarodowy Kongresu Młodych Chemików YoungChem 2017 odbył się w dniach 11-15 października 2017 r. w Lublinie w ***Hotelu Victoria.

Jak co roku, konferencję uświetnili swoją obecnością wybitni naukowcy z różnych stron świata, którzy wygłosili wykłady oraz weszli w skład komisji oceniającej prezentacje oraz postery uczestników. W 2017 roku wśród zaproszonych gości znaleźli się:

  • Prof. C. Oliver Kappe Institute of Chemistry, University of Graz (Austria)
  • Prof. Dr. Klaus Müllen – Max Planck Institute for Polymer Research (Niemcy)
  • Prof. Alain Walcarius – Laboratory of Physical Chemistry and Microbiology for the Environment (LCPME), Lorraine University (Francja)
  • Prof. Dr. Takanori Fukushima – Laboratory for Chemistry and Life Science Institute of Innovative Research,Tokyo Institute of Technology (Japonia)
  • Prof. Herbert Mayr – Department of Chemistry and Biochemistry Ludwig-Maximilians-Universität München (Niemcy)
  • Prof. Bogusław Buszewski – Chair of Environmental Chemistry & Bioanalytics, Faculty of Chemistry Nicolaus Copernicus University (Polska)