Lectures

Lectures

Chemistry Science Society Flogiston organizes lectures for anyone interested in. We invite speakers from various areas of science. Stay tuned! We will inform about upcoming lectures on our website or facebook page.

Previous lectures (most of titles are in Polish):

Lectures in 2016/2017

– 31 stycznia 2017 r. – prof. dr Alexander Kuhn – “Unusual approaches for generating chemical Janus systems”

– 12 stycznia 2017 r. – dr Dominika Ogończyk – “Czy elektrochemia umożliwi monitorowanie nano-zagrożeń?”

– 15 grudnia 2016 r. – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka – “Synteza amoniaku – niekończąca się opowieść”

Lectures in 2015/2016

– 14 czerwca 2016 r. – prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński – “Mechanochemia: O reakcjach indukowanych siłą mechaniczną”

– 30 maja 2016 r. – prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński – “Ołów w lampce wina – czy może szkodzić, czemu może służyć? Przygody ze spektrometrią mas”

– 26 kwietnia 2016 r. – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – “Zrównoważony (niedo)rozwój”

– 22 marca 2016 r. – prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – “Chemia jądrowa – obawy i nadzieje”

– 19 listopada 2015 r. – prof. dr hab. Daniel Gryko – “Barwniki karbonylowe – od barwienia dżinsów do fotowoltaiki organicznej”

– 5 listopada 2015 r. – prof. dr hab. inż. Marek Gliński – “Ketony, alkohole… i zapach”

Lectures in 2014/2015

– 10 czerwca 2015 r. – dr. inż. Paweł Horeglad – “Świadome działanie czy przypadek? Czyli o tym jak otrzymaliśmy katalizatory, które dają się przełączać”

– 29 kwietnia 2015 r. – dr inż. Wojciech Bury – “Another Brick in the Wall – krótki poradnik tworzenia nowych materiałów”

– 4 marca 2015 r. – prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – “Crystallography beyond Independent Atom Model”

– 14 stycznia 2015 r. – prof. dr hab. Robert Hołyst – “Succssful science”

– 3 grudnia 2014 r. – dr hab. inż. Wojciech Fabianowski – “Charakteryzowanie materiałów polimerowych technikami ramanowskimi, MALDI ToF i EDS”

Lectures in 2013/2014

– 27 maja 2014 r. – prof. dr hab. Robert Hołyst – “O przepływach, dyfuzji, ekspresji genów w bakteriach i nauce od kuchni”

– 15 kwietnie 2014 r. – prof. dr hab. Szymon Malinowski – “Fizyczne przyczyny zmian klimatu – globalne ocieplenie okiem fizyka”

– 23 stycznie 2014 r. – dr inż. Andrzej Plichta – “Polilaktyd – biodegradowalne tworzywo przyszłości czy znany materiał otrzymywany z surowców odnawialnych? Rzecz o projekcie POIG BIOPOL”

– 5 grudnia 2013 r. – prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło – “Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym PW”

Lectures in 2012/2013

– 21 maja 2013 r. – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – “Polski węgiel – prawda i mity, czyli co dziś decyduje o doborze surowców i metod wytwarzania w technologii chemicznej”

– 14 maja 2013 r. – dr inż. Wojciech Pawłowski – „Badania miejsc zamachów bombowych”

– 16 kwietnia – dr hab. inż. Marek Marcinek – „Węgiel z mikrofalówki”

– 9 stycznia 2013 r. – dr inż. Paulina Wiecińska – “Lasery, stomatologia estetyczna, inteligentne pancerze… Czym jest współczesna ceramika?”

– 5 grudnia 2012 r. – dr inż. Leszek Niedzicki – “Czy woda może być wrogiem ekologii, czyli o bateriach do telefonu i laptopa”

Lectures in 2011/2012

– 18 stycznia 2012 r. – dr Urszula Ulkowska – “Wybrane katalizatory tlenkowe. Synteza, właściwości i zastosowania”

– 11 stycznia 2012 r. – dr Adam Mieczkowski – “Chemia organiczna w służbie biochemii i medycyny – w poszukiwaniu nowych bioaktywnych molekuł”

– 7 grudnia – prof. nzw. dr hab. inż. Marek Gliński – “Moje spotkanie z ciemną chemią”

– 30 listopada 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Skalpel świetlny, czyli terapia fotodynamiczna”

Lectures in 2010/2011

– 13 kwietnia 2011 r. – prof. dr hab. Witold Danikiewicz – “Badania struktury cząsteczek z zastosowaniem nowoczesnych technik spektrometrii mas”

– 6 kwietnia 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Chemiczne zaślubiny, czyli tandemowe układy katalityczne oparte na aminach i kompleksach metali przejściowych”

– 9 marca 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Trzeci filar, czyli organokataliza. Część pierwsza. Koncepcja i kataliza aminami”

– 19 stycznia 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “‘Click chemistry’ – zawrotna kariera jednej reakcji”

– 15 grudnia 2010 r. – prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło – “Od preparatyki do nanotechnologii”

Lectures in 2009/2010

– 16 czerwca 2010 r. – prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński – “Nowoczesne materiały – chemia i aplikacje biomedyczne”

– 28 kwietnia 2010 r. – prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – “Wybrane zagadnienia stereoselektywnej syntezy farmakologicznie aktywnych związków heterocyklicznych”

– 31 marca 2010 r. – dr inż. Marek Gliński – “Krótka historia pewnej “starożytnej” reakcji”

– 10 marca 2010 r. – prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński – “Gry i zabawy wielkich chemików”

Leave a Reply