Wykłady

Nasze koło zajmuje się organizacją wykładów plenarnych przeznaczonych dla jego członków oraz pozostałych żądnych wiedzy studentów. W charakterze prelegentów zapraszamy zajmujących się różnorodną tematyką pracowników naukowych, wiodących prym w swoim środowisku. Wykłady odbywają się zwykle tego samego dnia co cotygodniowe zebranie Koła w sali 301 Gmachu Chemii przy ulicy Noakowskiego 3. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w nich razem z nami!

Wykłady ruszą ponownie w nowym roku akademickim. Informacje o najbliższych pojawiają się na Stronie głównej oraz na Facebooku.

Wykłady, które odbyły się do tej pory:

Wykłady w roku akademickim 2016/2017

– 31 stycznia 2017 r. – prof. dr Alexander Kuhn – “Unusual approaches for generating chemical Janus systems”

– 12 stycznia 2017 r. – dr Dominika Ogończyk – “Czy elektrochemia umożliwi monitorowanie nano-zagrożeń?”

– 15 grudnia 2016 r. – dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka – “Synteza amoniaku – niekończąca się opowieść”

Wykłady w roku akademickim 2015/2016

– 14 czerwca 2016 r. – prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński – “Mechanochemia: O reakcjach indukowanych siłą mechaniczną”

– 30 maja 2016 r. – prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński – “Ołów w lampce wina – czy może szkodzić, czemu może służyć? Przygody ze spektrometrią mas”

– 26 kwietnia 2016 r. – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – “Zrównoważony (niedo)rozwój”

– 22 marca 2016 r. – prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – “Chemia jądrowa – obawy i nadzieje”

– 19 listopada 2015 r. – prof. dr hab. Daniel Gryko – “Barwniki karbonylowe – od barwienia dżinsów do fotowoltaiki organicznej”

– 5 listopada 2015 r. – prof. dr hab. inż. Marek Gliński – “Ketony, alkohole… i zapach”

Wykłady w roku akademickim 2014/2015

– 10 czerwca 2015 r. – dr. inż. Paweł Horeglad – “Świadome działanie czy przypadek? Czyli o tym jak otrzymaliśmy katalizatory, które dają się przełączać”

– 29 kwietnia 2015 r. – dr inż. Wojciech Bury – “Another Brick in the Wall – krótki poradnik tworzenia nowych materiałów”

– 4 marca 2015 r. – prof. dr hab. Krzysztof Woźniak – “Crystallography beyond Independent Atom Model”

– 14 stycznia 2015 r. – prof. dr hab. Robert Hołyst – “Succssful science”

– 3 grudnia 2014 r. – dr hab. inż. Wojciech Fabianowski – “Charakteryzowanie materiałów polimerowych technikami ramanowskimi, MALDI ToF i EDS”

Wykłady w roku akademickim 2013/2014

– 27 maja 2014 r. – prof. dr hab. Robert Hołyst – “O przepływach, dyfuzji, ekspresji genów w bakteriach i nauce od kuchni”

– 15 kwietnie 2014 r. – prof. dr hab. Szymon Malinowski – “Fizyczne przyczyny zmian klimatu – globalne ocieplenie okiem fizyka”

– 23 stycznie 2014 r. – dr inż. Andrzej Plichta – “Polilaktyd – biodegradowalne tworzywo przyszłości czy znany materiał otrzymywany z surowców odnawialnych? Rzecz o projekcie POIG BIOPOL”

– 5 grudnia 2013 r. – prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło – “Nanotechnologia na Wydziale Chemicznym PW”

Wykłady w roku akademickim 2012/2013

– 21 maja 2013 r. – prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – “Polski węgiel – prawda i mity, czyli co dziś decyduje o doborze surowców i metod wytwarzania w technologii chemicznej”

– 14 maja 2013 r. – dr inż. Wojciech Pawłowski – „Badania miejsc zamachów bombowych”

– 16 kwietnia – dr hab. inż. Marek Marcinek – „Węgiel z mikrofalówki”

– 9 stycznia 2013 r. – dr inż. Paulina Wiecińska – “Lasery, stomatologia estetyczna, inteligentne pancerze… Czym jest współczesna ceramika?”

– 5 grudnia 2012 r. – dr inż. Leszek Niedzicki – “Czy woda może być wrogiem ekologii, czyli o bateriach do telefonu i laptopa”

Wykłady w roku akademickim 2011/2012

– 18 stycznia 2012 r. – dr Urszula Ulkowska – “Wybrane katalizatory tlenkowe. Synteza, właściwości i zastosowania”

– 11 stycznia 2012 r. – dr Adam Mieczkowski – “Chemia organiczna w służbie biochemii i medycyny – w poszukiwaniu nowych bioaktywnych molekuł”

– 7 grudnia – prof. nzw. dr hab. inż. Marek Gliński – “Moje spotkanie z ciemną chemią”

– 30 listopada 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Skalpel świetlny, czyli terapia fotodynamiczna”

Wykłady w roku akademickim 2010/2011

– 13 kwietnia 2011 r. – prof. dr hab. Witold Danikiewicz – “Badania struktury cząsteczek z zastosowaniem nowoczesnych technik spektrometrii mas”

– 6 kwietnia 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Chemiczne zaślubiny, czyli tandemowe układy katalityczne oparte na aminach i kompleksach metali przejściowych”

– 9 marca 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “Trzeci filar, czyli organokataliza. Część pierwsza. Koncepcja i kataliza aminami”

– 19 stycznia 2011 r. – mgr inż. Mikołaj Chromiński – “‘Click chemistry’ – zawrotna kariera jednej reakcji”

– 15 grudnia 2010 r. – prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło – “Od preparatyki do nanotechnologii”

Wykłady w roku akademickim 2009/2010

– 16 czerwca 2010 r. – prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński – “Nowoczesne materiały – chemia i aplikacje biomedyczne”

– 28 kwietnia 2010 r. – prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki – “Wybrane zagadnienia stereoselektywnej syntezy farmakologicznie aktywnych związków heterocyklicznych”

– 31 marca 2010 r. – dr inż. Marek Gliński – “Krótka historia pewnej “starożytnej” reakcji”

– 10 marca 2010 r. – prof. dr hab. inż. Michał Fedoryński – “Gry i zabawy wielkich chemików”

Leave a Reply